Drs. Ivo Lurvink MBA

Drs. Ivo Lurvnk MBA (1961) is sinds mei 2015 Managing Partner van CVC Capital Partners in Nederland. Tot die tijd stond hij aan het hoofd van ING Group Acquisitions en Divestments, en rapporteerde aan de CEO van ING Group. In deze functie was hij verantwoordelijk voor de uitvoering van het global divestment programme van ING Bank en de IPO van ING Insurances. Ivo maakte in 2009 de overstap van Parcom Capital, een onderdeel van ING, naar de holding.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

20 − seventeen =